Prostate Center Europe

Prostate Center Europe

Robot-chirurgie, DaVinci en het grootste en meest ervaren DaVinci prostaatcentrum van Europa in Gronau!

Prostate Center Europe

Europa's grootste en meest ervaren prostaatkliniek

Prostate Center Europe is een samenwerking tussen het Nederlandse coördinatiecentrum Top Medical Care en het Duitse PZNW (Prostatazentrum Nordwest, Gronau - Germany). Het centrum wil de beste prostaatbehandelingen voor Nederlandse patiënten toegankelijk maken.

Prostate Center Europe

De uitdaging

Een nieuwe website ontwikkelen die voldoet aan de hedendaagse design-eisen, maar past bij een wat oudere doelgroep. Het gaat om gevoelige onderwerpen voor mannen: prostaatkanker en een vergrote prostaat. Het realiseren van een (gebruiks)vriendelijke website, met de nadruk op het positief benaderen van de onderzoeken en het behandelen van prostaatkanker, was onze grootste uitdaging.

Prostate Center Europe Prostate Center Europe

In 2011 heeft het Prostate Center Europe haar derde operatierobot in gebruik genomen. Met deze nieuwe DaVinci robot, 1200 operaties per jaar en 6 jaar ervaring is Prostate Center Europe, de grootste en meest ervaren prostaatkliniek van Europa. Dit moest ook op de nieuwe website veel meer aandacht krijgen worden.

Prostate Center Europe

Prostate Center Europe is in Nederland én Rusland een groeiende autoriteit op het gebied van vooruitstrevende prostaatchirurgie. Clíënten weten steeds beter de weg naar ons te vinden, online is de absolute drijvende factor hiervan. Een vernieuwde presence op dit vlak was hoog nodig, de vorige website was enorm achterhaald aan het raken. Daarnaast hadden we te maken met een overcomplex en sterk verouderd CMS-systeem, wat a) onze online performance en b) het plezier om aan het merk te bouwen niet ten goede kwamen. Dit waren belangrijke eisen om te verbeteren bij het vernieuwen van de website, waarbij usability overigens bovenaan stond: we hebben immers te maken met een oudere doelgroep, gemiddeld vanaf zo’n 55+.

— Jort Bloem, Marketing Manager (Prostate Center Europe)

Onze aanpak

We zijn begonnen met een analyse van de doelgroep. Wat is de interactie en het zoekgedrag van mannen die prostaatkanker of een vergrote prostaat hebben? En wat is hierbij relevante informatie die men wil zien. Met deze analyse als blauwdruk hebben wij een interactie-ontwerp en wireframes ontwikkeld.

Ook hebben wij de navigatie herzien en hebben we de focus meer op de gebruiker gelegd. Vervolgens zijn we met de daaruit gekomen punten aan de slag gegaan met het bouwen van de nieuwe website.

Het resultaat

Prostate Center Europe
Prostate Center Europe
Prostate Center Europe

De klant aan het woord

“In Pixel&Code vonden we een enorm prettige partner met een andere attitude dan gebruikelijk: oog voor esthetiek, altijd met je meedenken en proactief oplossingen aandragen. En natuurlijk afspraken nakomen. Daarnaast is Craft (het nieuwe CMS-systeem) voor ons een gigantische verbetering en is het werken aan de website nu erg plezierig en snel. Ook zien we dat de snelheid van de website en de focus op mobile ervoor hebben gezorgd dat onze online prestaties continu verbeteren”
— Jort Bloem, Marketing Manager (Prostate Center Europe)

Benieuwd naar het eindresultaat?

Bezoek de website